Menu

Wąż do benzyn i olejów tłoczny

Opis

Elastyczny wąż stosowany w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)

Dodatkowe informacje

Materiał

Guma NBR

Temp. max

100°C

Temp. min.

-30°C