Menu

Tabela odporności chemicznej

Poniższa tabela służy do wstępnego określania materiału lub uszczelnienia, odpowiedniego dla danego środowiska pracy.
Tabela odporności chemicznej stanowi wyłącznie charakter informacyjny. Prosimy nie traktować zamieszczonych niżej informacji jak oferty handlowej
W celu właściwego doboru węża prosimy o kontakt z nami

A – duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej
B – średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej
C – mała odporność, ograniczony zakres użycia
X – brak odporności
  – brak danych
Środowisko
EPDM
EPM
NR
NBR
CR
SBR
PFM
XLPE
PTFE
PCV
PU
PA
Aceton
B
A
C
X
C
C
X
A
B
X
X
A
Acetooctan etylu
B
A
C
X
C
C
X
A
A
Acetylen
B
A
B
A
B
B
A
A
C
C
A
Aldehyd masłowy
C
B
X
X
C
X
X
A
A
X
Aldehyd octowy 5,00%
B
A
B
X
C
C
X
H
B
X
X
A
Alkohol amylowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
C
X
A
Alkohol benzylowy
B
A
X
X
B
X
A
A
A
X
X
C
Alkohol butylowy
C
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
Alkohol butylowy IIIrz
C
B
B
B
B
B
A
A
A
X
Alkohol dwuacetonowy
B
A
X
X
B
X
X
A
A
X
Alkohol etylowy (etanol)
B
A
A
A
A
A
C
A
B
B
X
A
Alkohol izobutylowy
B
A
A
B
A
B
A
A
A
B
Alkohol izopropylowy
B
A
A
B
B
B
A
A
A
B
X
A
Alkohol metylowy (metanol)
B
A
A
A
A
A
X
A
A
X
A
Alkohol oktylowy
X
C
B
B
A
B
A
A
A
X
A
Alkohol propylowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
Amoniak bezwodny
C
B
X
C
X
X
X
A
B
Amoniak gazowy (gorący)
C
B
X
X
B
X
X
A
X
Amoniak gazowy (zimny)
B
A
A
A
A
A
X
A
B
B
Anilina
B
A
X
X
X
X
C
A
A
X
X
Anilinowe barwniki
B
A
B
X
B
B
A
A
C
X
X
Chlorek potasowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Chlorek siarki
X
X
X
C
C
X
A
A
A
B
Chlorek sodu (solanka)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Chlorek wapniowy
B
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
C
Chlorek winylowy
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
A
X
Chlorek żelazowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
X
Chloroaceton
B
A
B
X
C
X
X
A
A
X
Chlorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
X
B
Chlorobutadien
X
X
X
X
X
X
A
A
Chloroform
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
X
X
Chlorohydryna etylenowa
C
B
B
X
B
B
A
A
A
X
Chlorotoluen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
Chlorowodorek aniliny
C
B
B
B
X
X
B
A
Cyjanek miedzi
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Cyjanek potasowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Cyjanek sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
Cyjanomiedzian potasowy
A
A
A
A
A
A
A
A
Cykloheksan
X
X
X
A
C
X
A
A
A
C
B
A
Cykloheksanol
X
C
X
C
A
X
A
A
A
C
A
Cykloheksanon
B
B
X
X
X
X
X
A
A
X
X
A
Czterochlorek węgla
X
X
X
C
X
X
A
A
A
X
X
B
Czterochloroetylen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
C
Czteroetylek ołowiu
X
X
X
B
B
X
A
B
Dekalina
X
X
X
X
X
X
A
A
A
Denaturat
B
A
A
A
A
A
A
A
Dowterm dauterm
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
Dwuaceton
B
A
X
X
X
X
X
A
Dwubutyloamina
B
A
X
X
X
X
X
A
A
X
Dwuchlorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
B
X
X
A
Dwuchloroetylen
X
C
X
X
X
X
B
A
A
X
X
A
Dwuchromian potasu
B
A
C
B
B
B
A
B
A
B
Dwuetyloamina
B
A
B
B
B
B
X
A
A
C
Dwuetyloaminobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
Dwufenyl (fenylobenzen)
X
X
X
X
X
X
A
A
A
Dwuisopropylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
Dwuisopropyloketon
B
A
X
X
X
X
X
A
A
Dwuizobutylen
B
A
X
B
X
X
A
A
A
Dwumetylowormamid
B
A
X
B
C
X
X
A
A
X
Dwunitrotoluen
X
X
X
X
X
X
A
A
Dwupenten
X
X
X
B
X
X
A
A
A
X
Dwusiarczek węgla
X
X
X
C
X
X
A
A
X
X
X
Dwutlenek chloru
X
C
X
X
X
X
A
A
Dwutlenek siarki
B
A
B
X
X
B
A
A
A
C
X
Dwutlenek węgla
C
B
B
A
B
B
A
A
A
B
A
A
Etan
X
X
X
A
B
X
A
A
Etanoloamina
B
A
B
B
B
B
X
A
A
Eter metylowoetylowy
X
X
X
A
C
X
A
Eter dwubenzylowy
C
B
C
X
C
X
X
A
A
Eter dwubutylowy
X
C
X
X
C
X
C
A
A
C
Eter dwuchloroisopropylowy
X
C
X
X
X
X
C
A
Eter
X
X
X
X
C
X
X
A
B
X
B
B
Eter izopropylowy
X
X
X
B
C
X
X
A
A
A
Etylen
C
B
C
A
C
C
A
Etylenodiamina
B
A
A
A
A
B
X
A
A
X
Etylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
Etyloceluloza
C
X
X
X
X
X
X
A
A
B
C
Fenol (kwas karbolowy)
B
A
X
X
C
A
A
A
C
X
X
Fenylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
Fenylohydrazyna
C
B
A
X
X
B
A
A
B
Fluorek
B
A
B
A
A
A
A
A
A
C
X
Fluorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy)
B
A
B
C
B
B
X
A
A
C
X
A
Foron (diizopropylideno-aceton)
X
C
X
X
X
X
X
A
A
Forsforan amonowy
B
A
A
A
A
A
A
A
C
A
Fosforan sodu
B
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A
A
Fosforan trójkrezylu
X
X
X
X
X
C
A
A
A
X
Freon 114
B
A
A
A
A
A
B
A
Freon 12
C
B
B
A
A
A
B
A
X
B
A
Freon 13 -(chlorotrójfluorometan)
A
A
A
A
A
A
A
A
Freon 21 (dwuchlorofluorometan)
X
X
X
A
X
X
X
A
Freon 22 (chlorodwufluorometan)
B
A
B
A
A
A
X
A
X
X
X
Ftalan dwubutylu
C
B
X
X
X
X
C
A
A
X
A
Ftalan dwumetylu
B
A
X
X
X
X
B
A
A
Ftalan dwuoktylu
C
B
X
C
X
X
B
A
B
X
B
Furfural
B
A
X
X
C
X
X
A
A
Gaz koksowniczy
X
X
X
X
X
X
A
A
C
X
A
Gaz ziemny
X
X
B
A
A
B
A
A
A
C
B
Gaz ziemny skroplony (LPG)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
Gliceryna
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
A
Glikol dwuetylenowy
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
Glikol etylenowy
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Glikole
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
A
Glukoza
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
X
B
Heksan
X
X
X
A
B
X
A
B
A
C
B
A
Izooktan
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Jod
X
X
X
X
X
X
X
A
X
Keton metylowobutylowy
B
A
X
X
X
X
X
A
A
X
Keton metylowoetylowy (MEK)
B
A
X
X
C
X
X
A
A
X
X
A
Ketonmetylowoizobutylowy
B
B
X
X
X
X
X
A
A
X
A
Kobalt
B
A
A
A
A
A
A
A
Kreozot (smoła węglowa)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
X
C
X
Krezol
X
X
X
X
C
X
A
A
A
C
X
X
Krzemian etylu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
Krzemian sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
Ksylen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
C
A
Kumen (izopropylobenzen)
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
Kwas adypinowy
B
A
C
B
C
B
A
B
A
Kwas arsenowy
B
A
B
A
A
A
A
A
A
C
Kwas azotowy – rozcieńczony
B
A
X
X
B
X
B
A
A
B
X
X
Kwas rozcieñczony – stężony
B
A
X
X
X
X
C
B
Kwas benzoesowy
X
C
X
C
X
X
A
A
A
X
B
Kwas borowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Kwas bromowodorowy
B
A
A
X
X
X
A
A
A
B
X
X
Kwas chlorooctowy
B
A
X
X
X
X
X
A
C
X
X
Kwas chromowy
B
A
X
X
C
X
B
A
A
B
X
X
Kwas cyjanowodorowy
B
A
B
B
B
B
B
C
A
B
Kwas cytrynowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
Kwas fluoroborowy
B
A
A
B
A
A
A
B
Kwas fluorowodor (stężony) gorący
B
A
X
X
X
X
C
A
X
Kwas fluorowodor (stężony) zimny
B
A
X
X
X
X
A
A
B
C
X
X
Kwas fosforowy 20,00%
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
X
X
Kwas fosforowy 80,00%
B
A
C
X
B
C
A
A
A
X
C
Kwas galusowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
X
Kwas garbnikowy (tanina)
B
A
A
A
A
B
A
A
A
C
C
X
Kwas jabłkowy
B
A
B
B
B
C
A
A
B
Kwas karbolowy (fenol)
C
B
X
X
C
X
A
A
A
Kwas krezolowy
X
X
X
X
C
X
A
A
A
X
X
Kwas meleinowy
B
A
C
X
C
C
A
B
B
C
Kwas mlekowy (gorący)
B
A
X
X
X
X
A
A
A
X
Kwas mlekowy (zimny)
B
A
B
B
B
B
A
A
A
C
A
X
Kwas mrówkowy
B
A
B
B
A
A
C
B
A
C
X
X
Kwas nadchlorowy
C
B
X
X
B
X
A
A
A
X
C
Kwas naftenowy
X
X
X
B
X
X
A
A
A
Kwas octowy 30,00%
B
A
B
X
B
C
C
B
B
C
X
C
Kwas octowy lodowaty
B
A
B
C
X
B
C
A
C
B
X
X
Kwas olejowy
X
X
X
C
C
X
B
A
A
B
B
A
Kwas palmitynowy
C
B
C
A
B
B
A
B
A
B
A
X
Kwas pikrynowy
B
A
B
B
B
C
B
A
A
X
X
Kwas salicylowy
B
A
A
B
A
B
A
A
Kwas siarkowy
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
Kwas siarkowy 10,00%
B
A
C
C
B
C
A
A
A
C
X
X
Kwas siarkowy 10-70%
B
A
X
X
X
X
A
A
A
X
X
X
Kwas siarkowy dymiący (oleum)
B
A
X
C
C
X
B
A
A
X
C
A
Kwas solny (gorący) 37,00%
X
C
X
X
X
X
B
A
X
Kwas solny (zimny) 37,00%
B
A
B
C
B
B
A
A
B
C
C
X
Kwas stearynowy
C
B
C
B
B
B
A
A
B
A
A
Kwas szczawiowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
A
X
Kwas szeoeciofluorokrzemowy
C
B
B
A
B
C
B
B
C
B
A
Kwas trójchlorooctowy
C
B
C
B
X
B
C
A
A
X
Kwas węglowy
B
A
A
B
A
B
A
A
A
C
X
X
Kwas winylowy
C
B
C
A
B
X
A
A
A
B
C
X
Kwasy tłuszczowe
X
C
X
B
B
X
A
A
A
B
C
X
Ług (sodowy)
B
A
B
B
B
B
B
X
Ług zielony
B
A
B
B
B
B
B
A
A
C
Masło
B
A
X
A
B
X
A
A
Metafosforan sodu
B
A
A
A
B
A
A
A
A
Metan
X
X
X
A
B
X
B
A
A
Mleko
B
A
B
A
A
B
A
A
Monoetanoloamina
B
A
B
X
X
B
X
A
A
X
Mrówczan etylu
C
B
X
X
B
X
C
A
A
Nadboran sodu
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
A
Nadtlenek sodu
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
X
Nafta
X
X
X
B
C
X
A
A
A
C
A
A
Nafta oczyszczona
X
X
X
A
B
X
A
A
A
C
A
A
Naftalen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
C
A
Nitrobenzen
C
B
X
X
X
X
B
A
A
X
X
A
Nitroetan
C
B
B
X
C
B
X
A
A
X
Nitrometan
C
B
B
X
B
B
X
A
A
X
Ocet
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
X
A
Octan amylu
X
C
X
X
X
X
X
A
C
X
X
A
Octan butylu
X
C
X
X
X
X
X
A
C
X
X
Octan celosolwu etylowego
C
B
X
X
X
X
X
A
A
X
C
Octan etylu
B
A
X
X
C
X
X
A
A
X
X
A
Octan glinu
B
A
A
B
B
B
X
A
A
B
X
Octan izopropylu
C
B
X
X
X
X
X
A
A
X
X
Octan metylu
B
A
C
X
B
C
X
A
A
X
X
A
Octan miedzi
B
A
B
B
B
X
X
A
A
Octan niklu
B
A
A
B
B
X
X
A
A
X
Octan ołowiawy
B
A
A
B
A
X
X
A
A
B
X
Octan potasowy
B
A
A
B
B
X
X
A
A
X
Octan propylowy
C
B
X
X
X
X
X
A
X
Octan sodu
B
A
A
B
B
X
X
A
A
A
Octan wapniowy
B
A
A
B
B
X
X
A
A
X
Oktachlorotoluen
X
X
X
X
X
X
A
Oleinian metylu
C
B
X
X
X
X
B
A
Olej arachidowy
X
C
X
A
C
X
A
A
Olej bawełniany
B
B
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Olej biały
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Olej bunkrowy
X
X
X
A
X
X
A
A
A
C
Olej drzewny
X
X
X
A
B
X
A
A
A
C
Olej hydrauliczny (naftowy)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
A
Olej kokosowy
X
C
X
A
B
X
A
A
A
C
Olej kukurydziany
X
C
X
A
C
X
A
A
B
B
B
Olej lniany
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Olej mineralny
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Olej napędowy
X
X
X
A
C
X
A
A
A
B
X
A
Olej rycynowy
C
B
C
A
A
C
A
A
A
B
A
Olej sojowy
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
B
A
Olej sosnowy
X
X
X
A
X
X
A
A
A
B
Olej transformatorowy
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
Olej turbinowy (smarowy)
X
X
X
B
X
X
A
A
Oleje roślinne
X
C
X
A
C
X
A
A
A
Oleje silikonowe
B
A
C
A
A
C
A
A
A
B
Oleje smarne (naftowe)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
A
Olejek lawendowy
X
X
X
B
X
X
A
B
A
X
X
Oliwa
C
B
X
A
B
X
A
A
A
A
Orto-dichlorobenzen
X
X
X
X
X
X
B
A
B
X
Ozon
B
A
X
X
C
X
A
A
A
B
B
X
Para wodna
B
A
X
X
C
X
X
X
A
X
X
Para-izopropylotoluen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
Pentachloroetylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
X
Perchloroetylen (tetrachloroetylen)
X
X
X
B
X
X
A
A
A
X
X
X
Pirydyna
B
A
X
X
X
X
X
A
A
X
Piwo
B
A
A
A
A
A
A
A
X
B
Płyn transmisyjny „A”
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
A
Podchloryn sodowy
C
B
X
B
A
X
A
B
A
X
X
Podchloryn wapnia
B
A
C
B
C
C
A
C
B
B
X
X
Polioctan winylu emulsyjny
B
A
B
B
X
B
A
Propan
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Propylen
X
X
X
X
X
X
A
A
X
Ropa naftowa
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Roztw. chromowe do galwanizowania
C
B
X
X
X
X
A
X
Roztwory mydła
B
A
B
A
B
A
A
A
A
B
C
A
Roztwór cukru
B
A
A
A
B
A
A
A
A
Roztw. detergentu niewęglowodorowy
B
A
B
A
B
B
A
A
X
X
Rtęć
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
Salmiak (chlorek amonowy)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Sebacynian dwubutylu
C
B
X
X
X
X
B
A
A
X
Sebacunian dwuetylu
C
B
X
B
X
X
B
A
A
X
Sebacynian dwuoktylu
C
B
X
X
X
X
B
A
Siarczan amonowy
B
A
A
A
A
A
X
A
A
B
A
A
Siarczan baru
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Siarczan cynku
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
Siarczan glinu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
Siarczan magnezu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
Siarczan miedzi
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
B
X
Siarczan niklu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
A
Siarczan potasu
B
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B
A
Siarczan sodu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
A
Siarczan żelazowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
Siarczek baru
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
C
Siarczek wapniowy
B
A
B
A
A
B
A
A
A
A
Siarka
B
A
X
X
A
X
A
A
A
Skydrol 500
B
A
X
X
X
X
X
A
A
C
Skydrol 7000
B
A
X
X
X
X
B
A
A
Smalec
C
B
X
A
B
X
A
A
A
Smar fluorowy
B
A
B
A
B
C
B
Smary silikonowe
B
A
C
A
A
C
A
A
A
Smoła bitumiczna
X
C
X
B
C
X
A
A
Soda, surowy węglan sodowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Solanka
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
Stearynian butylu
X
C
X
B
X
X
A
A
A
Styren
X
X
X
X
X
X
B
B
A
X
A
A
Suche płyny czyszczące
X
X
X
C
X
X
A
Sólfaminian ołowiu
B
A
B
B
A
B
A
A
Ścieki
B
B
B
A
B
B
A
A
A
X
A
Terpentyna
X
X
X
B
X
X
A
B
A
C
A
A
Terpineol
X
C
X
B
X
X
A
B
A
B
B
Tijosiarczan sodu
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
A
A
Tlen (zimny)
B
A
C
C
A
C
A
A
B
Tlenek mezytylu
C
B
X
X
X
X
X
A
A
X
Tlenek węgla
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
A
Tłuszcze zwierzęce
C
B
X
A
B
X
A
A
C
A
Toluen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
X
A
Tran lekarski
B
A
X
A
B
X
A
A
Tran rybi
X
X
X
A
X
X
A
A
Trójchlorek arsenu
X
C
X
A
A
X
Trójchlorek fosforu
B
A
X
X
X
X
A
X
Trójchloroetylen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
Trójetanoloamina
X
X
X
X
X
X
A
A
X
X
X
A
Trójfluorek bromu
B
A
B
B
A
B
X
A
A
C
X
Trójnitrotoluen
X
X
X
X
X
X
X
X
Trójtlenek siarki
X
X
X
X
B
X
A
A
A
Węglan amonowy
B
A
A
X
A
A
A
B
B
B
Whisky, wina
B
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
Winyloacetylen
B
B
B
A
B
B
A
Woda
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Woda bromowa
B
B
X
X
X
X
A
X
Woda królewska
X
C
X
X
X
X
X
B
A
X
X
Woda słona
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Wodorosiarczyn sodu
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
Wodorotl. amonowy (woda amoniakalna)
C
A
X
X
A
X
B
A
A
B
X
A
Wodorotlenek magnezowy
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
B
X
Wodorotlenek potasu
B
A
B
B
B
B
X
A
A
B
C
C
Wodorotlenek sodowy
B
A
A
B
B
A
B
A
A
B
B
C
Wodorotlenek wapniowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Wodorowęglan sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
Wodór gazowy
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Żelatyna
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A