Menu

Wąż do paliw bez zbrojenia

Opis

Elastyczny wąż przeznaczony do przepływu benzyny, olejów i innych materiałów pędnych stosowany w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)  

Dodatkowe informacje

Materiał

Guma NBR

Temp. max

100°C

Temp. min.

-30°C

Zastosowanie

Układy benzynowe